precious, diamond, jewelry

חוויית האימון שלי

“משולש היהלום” מודל האימון שפיתחתי בעקבות התעמקות ולימוד במגוון רחב של תחומי דעת, הוא מודל קצר וממוקד, שמטרתו לאפשר לאנשים להתחבר את מקורות העוצמה הפנימיים שלהם על מנת להשיג את מטרותיהם ולהגשים את ייעודם. “משולש היהלום” מחבר בין המדע והרוח ושואף להגיע לסינרגיה בין שלוש הצלעות המרכיבות אותו: חוקי היקום והבנתם, המוח האנושי ודרכי פעולתו, […]

חוויית האימון שלי Read More »