רונית כהן תמיר

טיפוס 2 - המסייע

אנשים בעלי מנגנון הגנה זה :  מאמינים כי בשביל לקבל הם חייבים לתת. לאנשים אלו המגע האישי והאנושי חשוב להם יותר מהכול. אנשים אלו משקיעים את כל האנרגיות שלהם ביחסים שלהם עם הסביבה. אנשים אלו הם אנשים חמים מטבעםבעלי רגישותנדיבות וטוב לב. הם מגלים אמפתיה רבה לצרכים ולרגשות של אנשים אחרים. האישיות שלהם גורמת להם להיות חברותיים מאוד ולחפש את החברה של אנשים אחרים. הם יוצרים באופן טבעי ומשוחרר קשרים עם אנשים אחרים, מפתחים מערכות יחסים חמות והם הכי מאושרים כאשר הם בחברת אנשים אחרים. אנשים אלו מחפשים אישורים בחוץ לערך העצמי שלהם על ידי הקרבה עצמית עבור אנשים אחרים. אנשים אלו הם בעלי אמונה שלמה שעל אנשים אחרים להיות במקום הראשון לפניהם כך הם מאמינים שהם יזכו בהערכה ואהבה לעצמם.

אנשים שמנגנון ההגנה שלהם הוא המסייע –  הם בעלי יכולת מפותחת  לזהות מהם הצרכים של אנשים אחרים והם בעלי הבנה רגשית עמוקה של האחר ושל הצרכים שלו. באופן לא מודע אנשים אלו מנסים להעניק לאנשים בסביבתם את מה שהם חשים שחסר להם. הם תמיד יעניקו עזקה לכל מי שיבקש מהם או שהם יחשבו שזקוק לסיוע. הם מרגישים חיים כאשר אנשים אחרים צריכים אותם והם הרבה מאוד פעמים מרצים אנשים אחרים, יש  להם חשש שמא אנשים אחרים ינצלו את טוב לבם ואת הרצון שלהם לעזור. הנתינה עבורם היא דרך לזכות באהבה וההערכה להן הם זקוקים. יש להם נטייה להיעלב ולחוש דחויים כאשר אנשים להם הם מציעים עזרה לא מעוניינים בה.

המחיר שמשלמים אנשים בעלי מנגנון הגנה 2

אנשים שהם טיפוס 2 נותנים באופן נדיב לאנשים אחרים, אך קשה להם לשים גבולות ברורים לסביבה. הם נוטים לדאוג לאחרים במקום לדאוג לעצמם והמאמצים שלהם להרגיש ולהיות נחוצים לאחר יוצרים אצל אנשים אחרים תלות בהם – דבר אשר מתיש אותם מאוד מבחינה רגשית ומבחינה אנרגטית. לאנשים שהם טיפוס 2 קשה לומר לא ופעמים רבות כאשר הם מבקשים עזרה מאחרים באופן ישיר יש להם ציפייה לקבל את מה שהם צריכים בלי שיצטרכו להסביר את עצמם. כל פעם בה הם חווים דחייה או אי הכרת תודה על ההקרבה האישית שלהם הם חשים פגועים מאוד.

מהי רמת ההתפתחות הגבוהה של אנשים אלו?

ברמת ההתפתחות הגבוהה הם מעניקים אהבה רבה ואהבה שלהם היא טהורה ללא שום ציפייה לתמורה. אנשים אלו מתמקדים תמיד באחר וברגשות שלו מתוך אהבה כנה ודאגה אמתית לו, אך באותו הזמן הם לומדים לדאוג גם לעצמם ולהכיר ברגשות האישיים ובצרכים האישיים שלהם עצמם.

Scroll to Top